Smuda Consulting » Projekty Unijne

GEORG SMUDA SMUDA CONSULTING
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja nowych usług firmy Smuda Consulting na rynkach niemieckojęzycznych”.

 

Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0013/15

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.4: Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 318 789,16 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 207 181,08 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy. Zaplanowane w ramach projektu zadania i działania ukierunkowane będą na zdobycie stabilnej pozycji na rynku krajowym oraz na wprowadzeniu produktów i usług znajdujących się w ofercie wnioskodawcy na nowe rynki niemieckojęzyczne: Austrii, Niemiec, Luksemburga i Szwajcarii, efektem czego będzie zwiększona ekspansja firmy na rynki zagraniczne (podpisanie 13 zagranicznych kontraktów handlowych) oraz wzrost przychodu ze sprzedaży na eksport.

unia-740